Silmeco

Kaj

Podlage SILMECO SERS se uporabljajo za zaznavanje majhnih količin kemikalij, eksploziva, ponaredkov živil ali prepovedanih drog in drugih izdelkov. Silmecova tehnologija SERS je ključna za molekularno detekcijo z izjemno občutljivostjo.

Kako

SERS je pojav Ramanove ojačitve signala zaradi nastanka resonance med vpadno svetlobo in odzivom elektronov, prisotnih v nanostrukturi žlahtnih kovin, kot sta zlato ali srebro. Ramanov signal izvira iz interakcije med svetlobnimi in atomskimi vibracijami. Ko monokromatski žarek svetlobe interagira z molekulo, se začno atomi v njen gibati in tako sprostijo del svoje energije. Izhodna svetloba neopazno spremeni svojo barvo in se obrne proti rdeči. Spreminjanje barve in njena intenzivnost sta za vsako molekulo različni in tvorita Ramanov spekter, neke vrste molekularni prstni odtis. Intenzivnost tega pojava je žal zelo slaba in ga ni mogoče opazovati s prostim očesom. Uporaba podlag SERS lahko poveča njegovo jakost za več milijardkrat, zaradi česar je signal znaten in zato uporaben v praktične namene.

Kje

SERS je sam v sebi nanotehnološki pojav. Strukture žlahtnih kovin morajo imeti razdalje s prostorskim nadzorom zelo malo nanometrov. SILMECO uporablja inovativno strategijo za izdelavo teh sistemov. Nanometrski stebri, prevlečeni z zlatom ali srebrom, se upognejo sami vase s pomočjo vodne površinske napetosti, pri čemer se molekule, ki jih želimo zaznati, ujamejo v nanometrske žepe. Tako dobimo 600-kratno ojačitev signala SERS v primerjavi s signalom, ki ga je mogoče dobiti pri drugih komercialnih SERS podlagah.

 

Uspeh

SILMECO je eno leto po ustanovitvi leta 2013 že imel kupce v 25 državah. Po njegovem nastanku so nekateri znani akterji s področja substratov SERS prenehali delovati. Danes je SILMECO eden glavnih akterjev na trgu, vrednem 12 milijonov dolarjev in ima letno stopnjo rasti 10%.